Privacybeleid

PRIVACY – EN COOKIEVERKLARING

Judith Borremans Natuurfotografie (hierna JBN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder is beschreven.

Algemene gegevens

Judith Borremans Natuurfotografie (ook handelend onder de naam JBN Workshops, JBN Sloep, JBN Academie), verzorgt op het gebied van natuurfotografie onder meer workshops, reizen, sloeptochten en online cursussen via de academie.

A Oudendijk 59
4758 TS Standdaarbuiten
KvK-nummer 24445759

I www.judithborremans.com
E info@judithborremans.com
T +31 85 060 33 33

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

JBN verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je een of meer van onze diensten of producten wilt gaan afnemen of hebt afgenomen. Deze gegevens heb je ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van een van onze diensten en/of producten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens, voor zover verstrekt:

 • je voor - en achternaam;
 • je adresgegevens;
 • je (mobiele) telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • gegevens die je verder nog zelf actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld via ons contact- of reserveringsformulier of het forum op de academie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen gegevens over (website) bezoekers hun leeftijd. Wanneer (website) bezoekers jonger zijn dan 16 jaar kunnen we dat niet op voorhand controleren. In het algemeen raden we ouders/verzorgers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Mocht je twijfelen of wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan contact met ons op via info@judihtborremans.com, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

JBN verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende reden of doel:

 • het verwerken en/of afhandelen en/of leveren van je bestelling;
 • het verwerken en/of afhandelen van je reservering;
 • het verwerken en/of afhandelen van je betaling;
 • het kunnen bellen en/of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren;

Deze gegevens verzamelen wij op basis van een (koop)overeenkomst, waarbij de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst. Jij bent betrokken bij deze overeenkomst voor jezelf of voor een ander als afnemer van de dienst of het product.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen al onze besluiten zelf en laten ons niet ondersteunen door gespecialiseerde (robot) technieken en/of software. JBN maakt nadrukkelijk geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Opslag en beveiliging van je gegevens

JBN heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan.

Een opsomming van de diverse maatregelen tref je hieronder aan.
JBN gebruikt de volgende programma's of -systemen:

 • contact – en/of reserveringsformulieren via de website (WordPress plug-in), gegevens die je hier achterlaat zijn alleen zichtbaar voor JBN;
 • software ten behoeve van de financiële administratie;
 • software van MS Office en of iOS achter een goed beveiligde WiFi omgeving;
 • beveiligde gegevensdragers (tablet, mobiel, laptop) die goed beveiligd zijn met een sterk wachtwoord en/of een zogenaamde ‘touch ID’ (vingerafdruk);
 • database programma voor facturatie, nieuwsbrieven, klantoverzichten enz. achter een sterk wachtwoord op een goed beveiligde computer of laptop;
 • sterk beveiligde back-up systeem, zowel via ‘cloud’ als fysieke oplossingen.

Als je van mening bent dat we je gegevens toch onvoldoende beveiligen of bewaren, stuur dan een e-mailbericht naar info@judithborremans.com

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens op als volgt:

 • op grond van de wettelijke (fiscale) bewaartermijn worden facturen en overige financiële informatie gedurende zeven (7) jaar bewaard;
 • actief verstrekte gegevens (contact- en/of reserveringsformulier) worden bewaard zolang JBN als bedrijf actief is.

Delen, inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van gegevens

JBN deelt geen (persoons)gegevens met derden, tenzij anders overeengekomen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heb je het recht om eerder gegeven toestemming voor verwerking van jouw gegevens in te trekken.

Tot slot heb je recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je ons kunt verzoeken om de bij ons bekende persoonsgegevens van jou naar jezelf of een derde te laten sturen.

Cookie verklaring

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn handige technieken, die informatie verzamelen en gebruiken. Onze website wordt daardoor makkelijker in gebruik.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de algemene instellingen van je internetbrowser.

Cookies zijn veilig

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Marketing acties en dergelijke zijn niet het gevolg van cookies. Deze slaan namelijk geen gegevens op zoals een e-mailadres of telefoonnummer. Een cookie leidt dus niet tot een op een persoon herleidbaar profiel.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Om die reden krijg je geen cookiemelding als je onze website bezoekt.

De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.

De analytische cookies gebruiken we via Google Analytics, welke cookies we conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben geanonimiseerd. Wij delen ook geen informatie met Google. De verwerkersovereenkomst met is conform de wettelijke eisen bij Google geactiveerd.

Tot slot

Wanneer je van mening bent dat wij ons niet aan de spelregels van de AVG houden je een klacht wilt indienen, dan kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.